Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1072/UBND-VX3, ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh v/v tăng cường ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ chắm sóc, điều trị bệnh nhân Cocid-19 tại nhà

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19