Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo về 35 ca mắc mới

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ 15h00 ngày 29/11 đến 15h00 ngày 30/11, Vĩnh Phúc ghi nhận 35 ca mắc mới (giảm 15 ca so với ...

Thông báo về 50 ca mắc mới

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ 15h00 ngày 28/11 đến 15h00 ngày 29/11, Vĩnh Phúc ghi nhận 50 ca mắc mới (giảm 8 ca so với ...