Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Không chủ quan với COVID-19

Thời gian gần đây, số ca COVID-19 có chiều hướng gia tăng đáng kể, tăng nhiều lần so với những tháng trước. Trong số nguyên nhân thì một “thủ phạm” được chỉ ra là “bệnh” ...

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19