Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Văn bản số 1097/SYT-NVYD ngày 16/5/2021 của Sở Y tế về việc khẩn trương rà soát, truy vết, điều tra dịch tễ các trường hợp về từ các khu công nghiệp, từ vùng có người nhiễm SARS-CoV-2

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19