Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 38 của Chính phủ

Sáng 30/3, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp, cho ý kiến vào báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 38 của Chính phủ ; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp tháo gỡ; công bố những điểm mới trong phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện trên địa bàn tỉnh từ 1/4/2022. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cụ thể hóa Nghị quyết 38 của Chính phủ, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2022 – 2023. Trong đó, đề ra những điểm mới cần thực hiện thời gian tới là: Bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ “từng bước bình thường hóa với dịch bệnh Covid-19”; phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong; căn cứ vào tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B; sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn. Cùng với đó, sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022 khi được Bộ Y tế phân bổ đầy đủ vắc xin; tiếp tục duy trì giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của cả nước; bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội và ổn định đời sống, sức khỏe của người dân.

Theo báo cáo kết quả tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và công nhân trong các doanh nghiệp mắc Covid-19 dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng lớn đến công việc, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện một số quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương còn gặp khó khăn, chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời… Vì vậy, Sở Y tế đã đề xuất UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực. Đồng thời, có văn bản đề nghị Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia điều chỉnh, thay thế, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định: Trong suốt quá trình chống dịch, Vĩnh Phúc luôn là một trong những tỉnh đi đầu cả nước đã quyết liệt, chủ động triển khai sớm các kịch bản, phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng mở cửa theo tinh thần Nghị quyết 128 và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, được Trung ương, Chính phủ đánh giá cao. Vì vậy, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 38, các cấp, ngành, địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, các cơ chế, chính sách, thực hiện chương trình phòng, chống dịch bám sát chỉ đạo của Chính phủ theo các quan điểm trọng tâm là: Tập trung lãnh, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, sự quản lý đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cùng tham gia công tác phòng, chống dịch; đặt sức khỏe, tính mạng cho người dân lên trên hết, trước hết; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu qảu dịch Covid-19; tăng cường tính tự chủ, chủ động trong phòng, chống dịch.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm vắc xin bao phủ toàn dân; có kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện mới với phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể; nâng cao năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở, bảo đảm nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế và đề xuất cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp cho những người tham gia; quan tâm, chăm sóc sức khỏe đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do dịch Covid-19. Cùng với đó, tiếp tục bảo đảm công tác thông tin truyền thông phục vụ phòng, chống dịch và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với những đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành rà soát toàn bộ các văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến chống dịch, đề nghị bãi bỏ, bổ sung, thay thế những nội dung không còn phù hợp tình hình mới. Sở Y tế rà soát lại các nội dung liên quan đến nguồn nhân lực và công tác chuyên môn như: Tiêm chủng, tăng cường giám sát phòng, chống dịch, thực hiện các chương trình, đề án về hệ thống y tế… để báo cáo, đề xuất tỉnh chủ động nguồn lực.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ, chi trả đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Bích Phượng

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19