Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ban chỉ đạo Công tác phòng, chống Covid-19 tỉnh vừa ban hành Công văn số 9377/CV-BCĐ về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung công văn nêu rõ, trước tình hình diễn biến phức tạp dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong thời gian ngắn số ca mắc tăng rất cao, trong đó có doanh nghiệp là cơ sở 2 của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Tại Vĩnh Phúc số lượng công dân đi lại, làm việc với Phú Thọ là rất lớn, đặc biệt các huyện giáp ranh như Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô. Trong những ngày gần đây đã phát hiện một số người mắc COVID-19 có nguồn lây từ tỉnh Phú Thọ (Bình Xuyên, Sông Lô…).

Căn cứ vào quy định của Luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm, để đảm bảo việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số biện pháp tạm thời, cấp bách như sau:

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu chỉ đạo dừng hoạt động của tất cả các chốt kiểm soát trước đây trên tất cả các tuyến đường theo đúng Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; nghiên cứu đề xuất thành lập các “Chốt hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh Covid-19” theo qui định của Luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm trên các tuyến đường giao thông nhằm hướng dẫn, hỗ trợ tối đa người dân khai báo y tế, các thủ tục phòng chống dịch bệnh khi ra vào và làm việc với các cơ quan ban ngành doanh nghiệp Vĩnh Phúc, đặc biệt các tuyến đường bộ, đường thủy giữa Phú Thọ- Vĩnh Phúc.

Trong khi chờ Phú Thọ xác định chính xác mức độ dịch tại các địa bàn, người dân tại các vùng dịch, vùng đang phát sinh ổ dịch vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; đối với vùng có cấp độ dịch 3, 4, vùng đang phát sinh ổ dịch mà chưa thể kiểm soát phải thực hiện cách ly y tế theo quy định.

2. Dừng việc cách ly tại nhà đối với tất cả những người từ Phú Thọ về Vĩnh Phúc từ ngày 13/10/2021 đến nay, sau khi xét nghiệm SARS CoV2 lần 2, có kết quả âm tính (gộp mẫu nếu có thể).

3. Đề nghị người dân hạn chế tối đa di chuyển từ Phú Thọ (vùng dịch) vào Vĩnh Phúc và ngược lại cho tới khi có thông báo mới.

4. Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động điều phối lực lượng, vắc xin để tăng cường, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tập trung cho các huyện tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ và sớm đạt độ bảo phủ mũi 1 cho cộng đồng. Tập huấn, hướng dẫn cho 100% các cơ quan đơn vị sử dụng mẫu tự xét nghiệm, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc “tự kiểm soát dịch bệnh” tại cơ quan đơn vị mình

5. Sở Giao thông Vận tải chủ trì liên hệ với các đơn vị liên quan chỉ đạo các phương tiện giao thông đi từ, qua vùng dịch cấp độ 3, 4 của tỉnh Phú Thọ khi vào tỉnh Vĩnh Phúc không dừng, đỗ đón/trả khách trên địa bàn tỉnh.

6. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục rà soát thông báo tới cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên đang sinh sống ở các vùng có cấp độ dịch 3, 4 và vùng đang có ổ dịch mới của tỉnh Phú Thọ ở lại địa phương cho đến khi có thông báo mới; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và làm việc. Tạo điều kiện tối đa về nơi ăn ở sinh hoạt của các công dân Phú Thọ làm việc tại Vĩnh Phúc và đề nghị Phú Thọ tạo điều kiện cho các công dân Vĩnh Phúc làm việc tại Phú Thọ.

7. Chỉ đạo các Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ liên gia tự quản, Tổ an toàn Covid tăng cường hoạt động tối đa, kiểm soát chặt người đến/về từ các vùng dịch khác Phú Thọ để đề xuất xét nghiệm, cách ly y tế hoặc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

8. Thực hiện ngay việc thành lập tủ thuốc của cơ quan, đơn vị; tự test nhanh COVID-19 theo mẫu gộp xác xuất hàng tuần đối với 3-5% số lượng cán bộ nhân viên, khách đến làm việc, thực hiện nghiêm việc “tự kiểm soát dịch bệnh” tại đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Văn bản này thay thế Văn bản số 9191/CV-BCĐ ngày 17/10/2021, số 9240/CV-BCĐ ngày 18/10/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19