Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19