Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 58/TB-SYT ngày 13/5/2021 của Sở Y tế về thông báo người có thẩm quyền thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19