Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc tại buổi họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19