Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 347/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19