Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 20/02/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chốngdịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịchCovid-19 tỉnh ngày 19/02/2022

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19