Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19