Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 238-TB/TU ngày 13/5/2021 về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị với các Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện về một số nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch covid-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19