Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 221/TB-SYT ngày 19/10/2021 của Sở Y tế về phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19