Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19