Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 2032-TB/TU ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Côrôna (nCoV) gây ray ra