Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 2032-TB/TU ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Côrôna (nCoV) gây ray ra

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19