Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19