Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 154/TB-VPCP KL của TTg CP Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị TT của CP với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho SXKD, thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC, bảo đảm an sinh xã hội, TT ATXH ứng phó với đại dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19