Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 151/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19