Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19