Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo kết luận số 237-TB/TU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19