Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ngày 21/8/2021

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19