Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Công tác phòng, chống Covid-19 tỉnh vừa ban hành Công văn số 9600/CV-BCĐ về tăng cường tạm thời các biện pháp  phòng, chống dịch Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả.

Nội dung công văn nêu rõ, trong thời gần đây, các tỉnh xung quanh Vĩnh Phúc đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt Phú Thọ và Mê Linh- Hà Nội, số công dân về Vĩnh Phúc tăng nhanh. Tại Vĩnh Phúc ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến người về từ các tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Mê Linh – Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, trong đó đã ghi nhận ca bệnh tại cộng đồng.

Để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát dịch hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ các địa phương khác đến/về tỉnh Vĩnh Phúc

1.1. Yêu cầu chung

– Trước khi đến/về tỉnh Vĩnh Phúc: Phải liên hệ, đăng ký với địa phương  hoặc các cơ quan trực tiếp làm việc và khai báo trung thực trên https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động khác.

– Thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng, chống dịch hiện hành của Bộ Y tế và tỉnh Vĩnh Phúc.

– Khi đến chốt hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnhCOVID-19 của tỉnh: Nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, …) thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Test nhanh COVID-19 và có kết quả ÂM TÍNH trước khi vào tỉnh.

– Khi về đến nơi cư trú: Phải ngay lập tức khai báo với chính quyền địa phương, trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi lưu trú.

1.2. Đối với người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương được xác định cấp độ dịch: 1, 2 (tính đến quy mô cấp xã, phường, thị trấn)

– Người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ vùng có cấp độ dịch 1 hoặc 2 thuộc địa phương có số mắc COVID-19 cao như Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ, Mê Linh-Hà Nội,… tại thời điểm vào tỉnh và trong vòng 7 ngày trước không đi đến/qua các địa phương thuộc cấp độ dịch 3, 4, được chứng minh bằng khai báo https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động khác: Phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú (có sự giám sát chặt chẽ của Tổ COVID-19 cộng đồng,  Tổ liên gia tự quản, y tế địa phương) đủ 14 ngày kể từ ngày vào tỉnh; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

– Người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ vùng có cấp độ dịch 1 hoặc 2 thuộc các địa phương khác tại thời điểm vào tỉnh và trong vòng 7 ngày trước không đi đến/qua các địa phương thuộc cấp độ dịch 3, 4, được chứng minh bằng khai báo https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động khác:  Áp dụng tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định hiện hành.

– Trường hợp không chứng minh được: áp dụng như người về từ vùng dịch cấp độ 4.

1.3. Đối với người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ vùng có cấp độ dịch 3 (tính đến quy mô cấp xã, phường, thị trấn)

Người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ vùng có cấp độ dịch 3 (không áp dụng với các địa phương có số mắc COVID-19 cao như Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ, Mê Linh-Hà Nội,…) tại thời điểm vào tỉnh và trong vòng 7 ngày trước không đi đến/qua các địa phương thuộc cấp độ dịch 4 và vùng phong tỏa được chứng minh bằng khai báo https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động khác: Phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú (có sự giám sát chặt chẽ của Tổ COVID-19 cộng đồng, y tế địa phương) đủ 14 ngày kể từ ngày vào tỉnh; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ vùng có cấp độ dịch 3 thuộc địa phương có số mắc COVID-19 cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ, huyện Mê Linh-Hà Nội,….: Được cách ly y tế tại nhà nếu đủ điều kiện theo quy định. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã kiểm tra thực tế trước khi công dân thực hiện cách ly tại nhà. Nếu không đủ điều kiện; báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện để quyết định cách ly y tế tập trung và theo dõi theo quy định.

1.4. Đối với người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ vùng có cấp độ dịch 4 hoặc các vùng đang phong tỏa (tính đến quy mô cấp xã, phường, thị trấn)

Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, xét nghiệm theo quy định (ngày thứ nhất, ngày thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 14 bằng phương pháp PCR). Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày sau khi cách ly tập trung, trong đó ngày thứ 14 phải được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

1.5. Đối với lái xe vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách … đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương có cấp độ dịch 3, 4 và vùng phong tỏa (tính đến quy mô cấp xã, phường, thị trấn), phải bảo đảm:

– Đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19.

– Trường hợp đến/về và lưu trú tại tỉnh Vĩnh Phúc dưới 24 giờ, phải yêu cầu:

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 trong vòng 72h (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) và tự chi trả phí xét nghiệm.

+ Di chuyển trên tuyến đường xác định theo kế hoạch công tác, vận chuyển; không di chuyển, dừng, đỗ tại địa phương khác.

– Trường hợp đến/về và lưu trú tại tỉnh Vĩnh Phúc trên 24 giờ phải:

+ Đối với lái xe vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách … đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương có cấp độ dịch 3: Phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú (có sự giám sát chặt chẽ của Tổ COVID-19 cộng đồng, y tế địa phương) đủ 14 ngày kể từ ngày vào tỉnh; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

+ Đối với lái xe vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách … đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương có cấp độ dịch 4 và vùng phong tỏa: Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, xét nghiệm theo quy định (ngày thứ nhất, ngày thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 14 bằng phương pháp PCR). Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày sau khi cách ly tập trung, trong đó ngày thứ 14 phải được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

1.6. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện ngay việc tự kiểm soát cán bộ, công nhân, người lao động và khách đến làm việc theo quy định. Tự chịu trách nhiệm tuyệt đối về việc an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan, đơn vị mình.

2. Tổ chức thực hiện

2.1 Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với Công an các cấp rà soát ngay các trường hợp có hộ khẩu tại địa phương thường xuyên đi lại giữa Vĩnh Phúc với Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh có dịch để tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ. Khi có trường hợp liên quan đến người nhiễm COVID-19, khẩn trương tổ chức khoanh vùng, cách ly có mục tiêu cụ thể; thực hiện xét nghiệm mẫu gộp đúng đối tượng.

2.2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu chính quyền địa phương và các lực lượng khác tại cơ sở (Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản, các tổ chức, đoàn thể cơ sở…) kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa phương để kịp thời ngăn chặn nguồn lây xâm nhập; nắm bắt tình hình di biến động của từng công dân ra vào địa phương, đặc biệt là người về từ các vùng dịch Phú Thọ, Mê Linh-Hà Nội… để kịp thời theo dõi, quản lý, tránh bỏ sót người liên quan đến ca bệnh ở địa phương khác.

2.3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức cách ly công dân theo diễn biến của dịch COVID-19.

2.4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền địa phương đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản thường xuyên kiểm soát chặt chẽ người đến/về từ các vùng có nguy cơ cao của Hà Nội, Phú Thọ và các vùng có dịch khác, đề xuất tổ chức theo dõi, giám sát, cách ly, xét nghiệm ngay khi cần thiết. Tuyệt đối không để các nguy cơ phát sinh dịch COVID-19 trên địa bàn.

2.5. Thủ trưởng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động ở lại tỉnh để học tập, làm việc; hạn chế di chuyển qua lại giữa Vĩnh Phúc với Hà Nội, Phú Thọ và các vùng có dịch.

Trong trường hợp cần thiết, khi di chuyển phải có biện pháp tự phòng, chống dịch chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

2.6. Yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định về phòng, chống dịch; thông tin đến người thân ở ngoài tỉnh biết và phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19.

2.7. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh thông tin nội dung Văn bản để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện; phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh thành khác để thông báo cho công dân có nhu cầu đến/về Vĩnh Phúc biết, thực hiện.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19