Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động của cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19