Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19