Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 691/QĐ-SYT ngày 31/5/2021 của Sở Y tế về việc cử 02 kíp cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại tỉnh Bắc Giang

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19