Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 616/QĐ-BYT, ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế v/v đính chính Quyết định 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19