Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 610/QĐ – SYT ngày 07/5/2021 của Sở Y tế về phê duyệt danh sách nhân lực, khung biên chế Bệnh viện Dã chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19