Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 426/QĐ-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh chuyển đổi công năng một phần của các Cơ sở khám bệnh, chữa bệnhđể thực hiện nhiêm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19