Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về ban hành “Hướng dẫn quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương” trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19