Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Tổ chức, thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19