Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19