Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 279-QĐ/TU ngày 11/8/2021 của Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19