Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2720/QĐ-UBND của UBND tỉnh về bổ sung một số biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19