Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 về việc triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ- TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19