Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 về việc triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ- TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh