Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về việc cử 20 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương – Đoàn số 5

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19