Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVD -19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19