Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19