Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19