Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19