Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 226-QĐ/TU ngày 10/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19