Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19