Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2164/QĐ-BCĐ ngày 09/8/2021 của BCĐ tỉnh thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19