Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 8/4/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid – 19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19