Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 3/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tai cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19