Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 -2022

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19