Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch Covid-19”

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19