Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Phương án số 834/PA-SYT ngày 05/5/2021 của Sở Y tế về thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19