Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Người đi từ/đi qua các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19 đến Vĩnh Phúc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS -CoV-2 trong vòng 3 ngày

Để có thêm công cụ giúp người dân nắm bắt, cập nhật kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã đưa vào sử dụng bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc tại đia chỉ: covidmaps.vinhphuc.gov.vn.

Bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng dựa trên cơ sở thông tin dịch tễ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp và được tích hợp vào cơ sở dữ liệu thông tin dịch tễ bệnh nhân Covid-19 toàn quốc. Truy cập vào bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc, người dân sẽ biết được các thông tin như:

– Bệnh nhân đã bị nhiễm Covid và các trường hợp F1;

– Các địa điểm bệnh nhân đã từng đến;

– Khu vực nhà của bệnh nhân sinh sống;

– Địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh;

– Bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

– Các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh;

– Các khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế,…

Việc đưa vào vận hành bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhằm thực hiện quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lê Duy Thành trong việc công khai, minh bạch thông tin về tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Nga Hải

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19