Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Một số hành vi, mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã hướng dẫn về một số hành vi vi phạm hành chính phổ biến có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 để các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện, cấp xã theo thẩm quyền nghiên cứu, áp dụng:

Nhóm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Mức phạt tiền được quy định tại Chương II Nghị định số 117/2020/NĐ-CP là mức phạt tiền đối với cá nhân, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân; Thẩm quyền xử phạt: theo quy định Chương III Nghị định số 117/2020/NĐ-CP)

1. Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền:

1.1 Mức phạt:

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động dưới 100 người;

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 300 người;

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 300 người đến dưới 500 người;

– Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.000 người đến dưới 1.500 người;

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.500 người đến dưới 2.500 người;

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

1.2 Điều khoản áp dụng: Quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

2. Hành vi đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp:

2.1 Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

2.2 Ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp luật.

2.3 Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm a, Khoản 3 và Điểm a, Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

3. Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19:

3.1 Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

3.2 Điều khoản áp dụng: Quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

4. Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19; Hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19; Cố ý làm lây lan tác nhân gây dịch bệnh Covid-19

4.1 Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

4.2 Điều khoản áp dụng: Quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

4.3 Xử lý hình sự: Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

5. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh Covid-19:

5.1 Mức phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

5.2 Ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế

5.3 Điều khoản áp dụng: Quy định tại Điểm b, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

6. Hành vi không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường thuộc diện không cần thiết:

6.1 Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

6.2 Điều khoản áp dụng: Quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

7. Hành vi che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch

7.1 Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

7.2 Điều khoản áp dụng: Quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

8. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh Covid-19; Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng:

8.1 Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

8.2 Điều khoản áp dụng: Quy định tại Điểm a và Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

9. Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh Covid-19:

9.1 Mức phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

9.2 Điều khoản áp dụng: Quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức; Thẩm quyền xử phạt: theo quy định Chương VIII Nghị định số 15/2020/NĐ-CP)

1. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1.1 Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

1.2 Ngoài ra còn phải  áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm

1.3 Điều khoản áp dụng: Quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

1.4 Xử lý hình sự: Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19