Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kịch bản số 1525/KB-SYT ngày 05/6/2021 của Sở Y tế về xử lý tình huống khẩn cấp khi có ca bệnh trong Khu nhà trọ

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19